محصولات

در جامعه بین‌الملل یکی از عوامل بررسی میزان پیشرفت هر کشور میزان مصرف فولاد خام و محصولات فولادی آن است. فروسیلیسیم در تولید محصولات فولادی نقش بسزای دارد، در نتیجه فروسیلیسیم می‌تواند اثر بسیار زیادی در گسترش اقتصادی و جایگاه کشور در جهان داشته باشد. پیش‌بینی رشد سریع صنایع تولید آهن و فولاد طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور و تأمین نیاز داخلی برای فروآلیاژها از یک‌سو و امکان حرکت برای صادرات بیشتر انواع فروآلیاژها از سوی دیگر توسعه ‏بیش از پیش این صنعت را امید می‌دهد.
‏با توجه به طرح‌های توسعه تولید فولاد و بخصوص جلب شدن توجهات به تولید فولادهای آلیاژی به‌منظور استفاده در صنایع شیمیایی، اتومبیل‌سازی و صنایع حمل و نقل مصرف فروآلیاژها در ایران در سال‌های آینده نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
‏کاربرد عمده فروآلیاژها در صنایع فولادسازی و ریخته‌گری چدن‌ها است. از این رو فروآلیاژها در تولید ‏فولاد نوردی، قطعات فولاد ریختگی و قطعات چدنی نقش منحصربه‌فردی را ایفا می‌کنند. لذا افزایش ظرفیت تولید فولاد و چدن در ایران با افزایش مصرف فروآلیاژها همراه خواهد بود. بر این اساس میزان تولید فروآلیاژها به میزان تولید فولاد (نوردی و ریختگی) و گسترش صنایع ریخته‌گری چدن وابسته است و هر چقدر تولید فولاد و قطعات چدنی در کشور بیشتر باشد نیاز به فروآلیاژها بخصوص به آمیژان فروسیلیسیم ‏‏نيز بيشتر خواهد بود. از آنجا که توليد فولاد در توسعه اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی دارد، لذا تولید فروآلياژها برای اقتصاد ملی از اهميت بسيار زيادی برخوردار است.

محصول # ۱

فروسیلیسیم


عیار Si C S P Al Mn Cr Ti Ca Fe
۷۵ ۷۳-۷۸ ۰.۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۲-۷ ۰.۳ ۰.۲ ۰.۲ ۱ ۱۹-۲۲
۴۵ ۴۲-۴۷ - ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۲-۵ ۰.۶ ۰.۵ - - ۵۰-۵۳

کاربردها

  اکسیژن زدایی در فولادسازی
  عنصر آلیاژی در تولید فولاد و چدن
  جوانه زایی در ریخته‌گری چدن‌های خاکستری
  ماده احیاء کننده در تولید سایر فروآلیاژها:
   تولید فرومولیبدن
   تولید منیزیم به روش Pidgeon
   تولید فرووانادیم
   تولید فروسیلیسیم منیزیم

محصول # ۲

پودر میکروسیلیکا


SiO2 Al2O3 Fe2O3 C Na2O K2O MgO S CaO
۸۶-۹۴ ۰.۴-۱ ۰.۲-۱.۵ ۰.۵-۲.۵ ۰.۴-۱.۵ ۱-۳ ۰.۵-۲ ۱-۴ ۰.۱-۰.۵

کاربردها

  صنایع ساختمانی (بتن و سیمان)
  میکروسیلیکا در مصارف پلیمری
  مصرف میکروسیلیکا در دیرگدازها
  کاربردهای دیگر میکروسیلیکا:
   پودرهای پوششی (Coating Powders)
   پودرهای عایق (Insulting Powders)
   مواد کمکی در سیستم‌های محافظت کالیتیکی
   برای جذب انتخاب یون‌ها در صنایع شیمیایی